Sivut 62-63, palveluja Merimaskussa, Rymättylässä ja Velkualla.
Sivulla 62 on palveluja Velkuan-, Teersalon- ja Rymättylän reitin varrella. m/s Kivimon kesäaikataulu välillä Teersalo - Taivassalon Hakkenpää on tällä sivulla. Silliperinnekeskus Dikseli Rymättylän Röölässä esitellään sivulla lyhyesti.
Sivulle 63 on valikoitu laadukkaiden palveluntuottajien ilmoituksia.
 
Oppaan etusivulle