Saaristo-Opas 2018
sisältöä:
  Keski-aukeaman kartta:
Koko saaristo
  Kartta 5
  Kartta 6
  Kartta 7
  Sivut 30-31, Saariston
Ympäri-reitti
  Sivut 32-33 patikointi-
reitit: Saariston Ympäri
ja Pohjoinen saaristo
  Kartta 8
  Kartta 9